akcesoria artykuły jeździeckie sklep jeździecki Master-Jang
Wyszukiwarka
Newsletter

Regulamin

Regulamin i zasady sprzedaży Sklepu Jeździeckiego
Master-Jang na stronach www.masterjang.pl

WARUNKI OGÓLNE 

 • Sklep internetowy firmy „Master-Jang” Sp. z o.o. znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.masterjang.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Administratorem danych sklepu jest firma Master-Jang Sp. z o.o. ul. Daleka 12 62-020 Swarzędz NIP 782-00-10-171; REGON 008420210; NR KRS 0000147423 VIII Wydział Krajowego Rejestru Przedsiębiorstw w Poznaniu; kapitał podstawowy 150.000zł w pełni pokryty.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym firmy Master-Jang są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Koszt transportu określany jest oddzielnie.
 • W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia mailem w ciągu 24 h prosimy o kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia problemu.
 • Towar wysyłamy po uzgodnieniu formy zapłaty: wpłata na konto lub za pobraniem z opcją płatności przy odbiorze. Istnieje również możliwość odbioru zamówienia osobiście w siedzibie firmy, po uzgodnieniu terminu.
 • Złożone zamówienie jest równoznaczne z chęcią zakupu. Zamówienie można anulować mailem na adres marketing@masterjang.pl. lub SMS  numer 602130553

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podane przez użytkownika dane osobowe, adres e-mail jak i telefon będą wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień.
 2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia.
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.
 4. Każde zamówienia potwierdzane jest pocztą elektroniczną.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.30 (wyłączając soboty, niedziele i dni świąteczne) rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu dwóch dni roboczych, nie będą realizowane.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.
 8. W przypadku większych zamówień możliwa jest realizacja zamówienia w osobnych partiach, jednak koszt przesyłki będzie policzony tylko raz jeśli sprzedawca wyrazi zgodę.
 9. Problem z aktualizacją ilości: towar wrzucony do koszyka zakupów można modyfikować co do ilości. Należy wejść w koszyk zakupów i wpisać z klawiatury żądaną ilość w rubryce ilość. W celu potwierdzenia ilości i przeliczenia na nowo wartości należy nacisnąć klawisz: "przelicz" - znajduje się na wysokości podsumowania wartości. W celu wyrzucenia - usunięcia pozycji z zamówienia należy nacisnąć klawisz: "usuń" - dana pozycja zostanie usunięta.
 10. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby doręczającej towar.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, czyli po wysłaniu zamówienia przez Kupującego, jego potwierdzeniu przez Sprzedającego lub po dokonaniu wpłaty zaliczki przez Kupującego.
 12. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zamówienia, najczęściej na drugi dzień. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest niezwłocznie po stwierdzeniu jego braku informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia lub anulowaniu.
 13. Należność za zamówiony towar klient uiszcza przelewem bankowym lub płatnością karta kredytową w systemie PAYPAL (adres odbiorcy przelewu kartą: marketing@masterjang.pl) lub pobraniem.
 14. Oferta Sklepu wyrażona w walucie polskiej ważna jest tylko na terenie Polski.
 15. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz handlowiec niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 2003 roku o ochronie praw konsumentów, z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko dla zakupów na terytorium Polski oraz jeśli towar nie został w żaden sposób zniszczony, nie zostało zdjęte lub naruszone przez Klienta opakowanie i towar nie nosi cech użytkowania. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim dokument zakupu. Należy również załączyć wniosek o zwrot zakupionego towaru. Wniosek powinien zawierać: adres Kupującego, datę zakupu, nazwę, cenę, kod towaru, żądanie roszczenia, numer rachunku bankowego do dokonania zwrotu oraz dopisek "ZWROT". Towar nie może posiadać śladów eksploatacji. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o zamiarze wysłania towaru w celu uzgodnienia adresu wysyłki zwrotnej. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze zwracamy przelewem w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 • W razie nieuzasadnionej reklamacji koszty obsługi, oględzin i dostarczenia towaru do Sprzedającego, a po oględzinach do Kupującego, ponosi Kupujący.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu prosimy dokonywać w obecności kuriera. Do przesyłki zwrotnej prosimy wówczas dodatkowo dołożyć protokół reklamacyjny spisany z udziałem kuriera.
 • Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego towaru na czas trwania naprawy - reklamacji.
 • Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca towaru. Dalsze zbycie towaru nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz.1176).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści na stronie Sklepu prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze Sprzedawcą w tej sprawie.
 • Zdjęcia produktów znajdujące się na stronach WWW Sklepu masterjang.pl udostępniane są w celach informacyjnych.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271)
 • Wszelkie zdjęcia, opisy oraz układ graficzny znajdujący się pod adresem http://www.masterjang.pl są własnością firmy Master-Jang Sp. z o.o. i bez jej zgody dane te nie mogą być w jakikolwiek sposób kopiowane, używane, zmieniane, wykorzystywane itp.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Facebook