akcesoria artykuły jeździeckie sklep jeździecki Master-Jang
Wyszukiwarka
Newsletter

Polityka prywatności i cookies

Właścicielem sklepu www.masterjang.pl jest firma Master-Jang Sp. z o.o. ul. Daleka 12 62-020 Swarzędz NIP 782-00-10-171 REGON 008420210 nr KRS 0000147423 w SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO data wpisu do KRS 24-01-2003 kapitał podstawowy 150.000zł w pełni pokryty.

1.Firma Master-Jang Sp. z o.o. właściciel strony internetowej www.masterjang.pl (dalej „Serwis”; „Serwis WWW”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu WWW zawarte w formularzach rejestracyjnych i formularzach zakupu oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu WWW zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez firmę Master-Jang Sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie WWW i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych i zakupowych dotyczących konkretnych usług Serwisu WWW. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu WWW, w prawnie usprawiedliwionych celach firmy Master-Jang Sp. z o.o., w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług firmy Master-Jang Sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest firma Master-Jang Sp. z o.o.

4. Firma Master-Jang Sp. z o.o nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez firmę Master-Jang Sp. z o.o. dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Firma Master-Jang Sp. z o.o. gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu oraz dane osobowe niezbędne do realizacji otrzymywanych od użytkowników zamówień. Zebrane w ten sposób informacje służą realizacji usług Serwisu WWW oraz administrowaniu tym Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu itp. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. 

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

7. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Firma Master-Jang Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: masterjang@masterjang.pl

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook